Praktisk info

 • Vi har 8 arrangementer med levende musik i sæsonen fra og med september til og med maj. Alle arrangementer ligger som hovedregel den sidste fredag i måneden. Afvigelser herfra kan dog forekomme i marts, april og maj pga. de skæve helligdage. Der holdes ikke noget arrangement i december måned.
 • Du skal være fyldt 25 år for at kunne deltage i vores arrangementer. “Børn” der er fyldt 18 år er imidlertid velkomne i følge med mindst én af deres forældre.
 • Deltagelse i vores arrangementer: 
  Du kan vælge mellem at melde dig ind i vores forening eller lade være. Hvis du vælger medlemskab, kan du melde dig ind:

Ved indmeldelse bedes du opgive: 

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse (anvendes til udsendelse af information om arrangementer, evt. ændringer i programmet etc.)

Ved indmeldelse får du udleveret et medlemskort, som du skal medbringe ved fremtidige besøg. Medlemskabet gælder i 12 måneder regnet fra og med den måned, du melder dig ind. 

Hvis du vælger ikke at melde dig ind i vores forening, er du stadig meget velkommen. 

 • Priser:
  • Medlemskab: 100,- kr. (se vilkår ovenfor).
  • Entré: 
   • Medlemmer: 100,- kr. pr. gang. 
   • Ikke-medlemmer: 140,- kr. pr. gang.  
   • Æresmedlemmer (som der p.t er ét af i foreningen): Betaler hverken entré eller for medlemskab.
 • Alle arrangementer afholdes på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.
 • Dørene ind til garderobe, toiletter og entré åbnes kl. 19.30.
 • Dørene ind til lokaler hvor selve arrangementet afholdes – laden og stalden – åbnes kl. 20.00.
 • Den levende musik starter kl. 20.30.
 • Aftenen slutter ved midnat.
 • Du kan købe øl, vand og vin m.m. til rimelige priser.
 • Ud over kontanter har du også mulighed for at betale med alle slags betalingskort og MobilePay under arrangementerne. 
 • Du har mulighed for at reservere bord. Det kan du gøre enten pr. telefon indenfor vores telefontid eller pr. mail til adressen: info@farums60erklub.dk. Når du reserverer bord, bedes du som minimum opgive navn, hvilket arrangement du tilmelder dig, antal personer og telefonnummer. Vi forbeholder os retten til at fjerne reservationsskiltet fra bordet igen, hvis selskabet ikke er ankommet kl. 20.30.
 • Transport med off. trans.:
  • Bus nr. 334 (fra Holte st. til Stenløse st. eller omvendt) kører dig til døren. Stå af på det stoppested, der hedder ”Ellegård”.
  • Hvis du skal kombinere 334 med et tog, stopper den på Holte st., Farum st. og Stenløse st.
  • Afstanden mellem Farum Station og Ellegården er 1,8 km.
  • Klik her for mere information.
 • Særligt om arrangementer med spisning:
  Nogle af vores arrangementer er med spisning, som du kan melde dig til særskilt og forud for de pågældende arrangementer. Det fremgår af
   sæsonprogrammet, hvilke arrangementer der er med spisning, hvordan du melder dig til og hvor meget det koster. Op til alle spisearrangementer anføres der en sidste frist for tilmelding. Som hovedregel 14 dage inden arrangementet. Hvis du har meldt dig til og ser dig nødsaget til at melde fra igen, har vi kun mulighed for at refundere dine penge, hvis du melder afbud senest på datoen for sidste tilmeldingsfrist. Melder du afbud efter den dato, har vi ikke mulighed for at refundere de penge, du har indbetalt.
 • Vedr. fotografering under arrangementerne
  Vi beder vores gæster om at undlade at lægge genkendelige billeder og videoklip af andre gæster ud på de sociale medier eller andre steder for den sags skyld, hvor offentligheden har adgang. Det er foreningens holdning, at vores gæster skal have lov til at komme til vores arrangementer i ro og fred. Vi ved, at det er ikke alle, der bryder sig om at vågne op næste morgen og finde et billede af dem selv på de sociale medier. Vores gæster kommer hos os i deres fritid for at hygge sig og få en svingom og vi synes grundlæggende ikke, det vedkommer andre, hvad man bruger sin fritid til. Bl.a. derfor gør vi i foreningen os store anstrengelser for, at ingen af vores gæster er genkendelige på de billeder og videoklip, vi selv deler med andre – f.eks. via Facebook eller vores hjemmeside.
  For god ordens skyld bør nævnes, at det iflg.  EU’s forordning om databeskyttelse – GDPR-forordningen – heller ikke er lovligt
  at videregive persondata til trediepart uden (skriftligt) samtykke fra den, dataene relaterer sig til. I dette tilfælde altså billeder og videoklip af genkendelige personer.

Ret til prisændringer forbeholdes. Øvrige afvigelser fra ovenstående kan desuden forekomme og vil i så fald fremgå af sæsonprogrammet.